Tagfelvétel

Egri Borbarát Hölgyek

Rendes tagság

Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki magyar állampolgár, nem áll közügyektől eltiltás alatt az egyesület céljait magára kötelezően elismeri és az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri. Az egyesület tagjainak felvételéről a taggyűlés dönt, amennyiben a tagjelölt írásbeli nyilatkozatban jelzi belépési szándékát az elnökség felé, legalább két tag ajánlja, egy évig részt vesz az egyesület munkájában és a taggyűlésen titkos szavazással a tagok 80%-a megszavazza a felvételét. A tagsági díj mértéke 15 000 Ft. A tagok nyilvántartását az elnökség végzi.

Egri Borbarát Hölgyek

Pártoló és tiszteletbeli tagság

Az Egyesület tiszteletbeli vagy pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezet, amely az alapszabályban foglaltakkal egyetért és az egyesület tevékenységét anyagilag vagy más módon támogatja. A pártoló és a tiszteletbeli tagok felvételéről a taggyűlés dönt, nyilvántartásukat az elnökség végzi. A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, tisztségbe nem választhatók és a taggyűlés döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt.

Jelentkezés

E-mail cím

egri.borbaratholgyek@gmail.com

Copyright © 2016 - Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete / Készítette - Cascara